Εντοπίστηκε λάθος κώδικα, πρέπει να φτιαχτεί από προγραμματιστή: Unknown method called against theme_purity\output\core\course_renderer :: course_summary

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το λάθος